Nasi Klienci

Pracujemy z naszymi klientami, aby zoptymalizować ich procesy, podnieść poziom technologii i pomóc im konkurować w cyfrowym świecie. Chcesz poznać przykłady, jak to robimy? Znajdź te referencje tutaj.
https://logic360group.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
https://logic360group.com/wp-content/uploads/2022/03/1-1.png
Znam Butcha Viviersa osobiście od ponad dekady i zawsze wierzyłem, że jego pasja i chęć prowadzenia własnego biznesu jest warta inwestycji. Po tym jak kierował i rozwijał dział zasobów ludzkich w Assured Group, Butch zidentyfikował okazję i po przedstawieniu biznesplanu zarządowi Assured Group, w 2014 roku założył Logic 360. Jako inwestor i udziałowiec jestem dumny i podekscytowany, że mogę być częścią tego dobrze prosperującego biznesu. Logic 360 działa niezależnie od Assured Group z perspektywy zarządczej i strategicznej, ale nadal zachowuje wsparcie i zaplecze finansowe Assured Group, aby umożliwić wzrost na dowolną skalę. Butch pokazał, że jest w stanie osiągnąć sukces w Logic 360 i jestem przekonany, że czeka nas jeszcze bardziej udana przyszłość.
Heath Evans
Dyrektor Zarządzający Grupy - Assured Group

Loga stowarzyszeń

https://logic360group.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-5.png
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1